Vlasnik salona je Bojan Samardžija koji se obučavao na poznatoj „Panjković Akademiji“ u Beogradu, o čemu svedoči i sertifikat koji svim uspešnim polaznicima izdaje gore pomenuta frizerska škola.